Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
มั่นคงตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้ทางมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของมั่นคง ซึ่งมั่นคง จะให้ความคุ้ม ครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุดอนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ ความผิดของเว็บไซต์นี้ มั่นคง ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทํา ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสําคัญในการนําเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่านแต่มั่นคง จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดย ปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์มั่นคง แห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของมั่นคง ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ทางบริษัทได้นําเทคโนโลยี’คุกกี้’ ‘Cookies’มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วย ประเมินข้อมูลทางสถิติสําหรับ จํานวนการเยี่ยมชมการเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการ เก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจําของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทําการสํารวจเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้มั่นคง มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สําหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์มั่นคง ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสํารวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาสมั่นคง จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้าการบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทําการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม ยกเลิกในอีเมลที่เราส่งไป โดยใช้หัวข้อ ขอยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่ทางคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนําไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับมั่นคง เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนําเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจ เกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ ลบบัญชีของท่าน และเมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน
การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่อมั่นคง เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้ จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือมั่นคง จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สําคัญยิ่งสําหรับมั่นคง ที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

ยอมรับ